เกี่ยวกับเรา

Bestofherb.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รักสุขภาพ และจัดจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ เห็ดหลินจือแดงสกัดแบบเข้มข้น 100% ที่มีราคาไม่แพง เพื่อให้ยาสมุนไพรเห็ดหลินจือแดงสกัดนี้ได้เข้าถึงผู้ที่ใส่ใจและรักสุขภาพกันถ้วนหน้า

Bestofherb.com ก่อตั้งเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ ข้อมูลที่เป็นจริง และมีคุณค่า ต่อผู้ที่สนใจและปรารถนาเพื่อให้สุขภาพตัวเอง และคนที่รักแข็งแรง ห่างไกลโรคภัยทุกชนิด เพราะการมีสุขภาพกายที่ดี ย่อมทำให้สุขภาพจิตดี

รหัสสมาชิก  052342217    ธันย์ณิชา  ชูโชติ     ตัวแทนจำหน่ายเห็ดหลินจือ

 

มาตรฐานการผลิต

มาตรฐานสินค้า

Certified